سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
سبد خرید
علاقه مندی ها ( 0 )
 
سبد خرید
سبد خرید ( 0 )
 
صفحه اصلی
درباره رام گل
پیگیری سفارشات
اخبار و مقالات
نحوه ارسال
تماس با ما
فروش بذر گل مغربی
فروش بذر گل مغربی
فروش بذر گل مغربی، پابلند ، زرد (2گرم) Yellow oenothera 3,000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر در هنگام " خرید بذر گل مغربی " مطالب زیر مفید خواهد بود.

نام فارسی: بذر مغربی

 نام علمی: Portulaca  grandiflora

زمان کاشت : فروردین 

زمان گل دهی : خرداد شهریور

رنگ : زرد  و دورنگ

 مشخصات گیاه شناسی : پرپشت ،ارتفاع بلند

ﻣﻨﺸﺄ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ. ﺷـﺎﻣﻞ ١٢۵ ﮔـﻮﻧه ﯾﮏ ﺳـﺎﻟه، دو ﺳـﺎﻟه و ﭼﻨﺪﺳـﺎﻟه اﺳﺖ. ﺑﺮگ ھﺎی آن ﻧﯿﺰه ای ﺷﮑﻞ، ﮔﻞ ھﺎ ﻣﻌﻄﺮ و ﺑه رﻧﮓ ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ، زرد ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ، ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ و ﮔﺎھﯽ ﺷﯿﭙﻮری ﺷﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑه ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ روی ﺧﻮﺷه ھﺎی اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑه ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﻞ ھﺎ در ﻏﺮوب ﯾﺎ ﺷﺐ ﺑﺎز ﺷﺪه و در طﻮل روز ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻠﺪھﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر در ﭘﺎﺋﯿﺰ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑه ﮔﻞ ﻣﯽ رود.
ﻧﯿﺎزھﺎ
ﻣﻘﺎوم ﺑه ﺳﺮﻣﺎ، ﻧﯿﺎز ﺑه ﺧﺎک ﺑﺎ زه ﮐﺸﯽ ﺧﻮب داﺷﺘه و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﺸﺖ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎ ﺑﺬر، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮﺗه و ﻗﻠﻤه ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺬر اﻧﻮاع ﯾﮏ ﺳﺎﻟه و ﭼﻨﺪﺳﺎﻟه در اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر و اﻧﻮاع دو ﺳﺎﻟه در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺷﺎﺳﯽ ﺳﺮد ﮐﺎﺷﺘه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺬر اﻧﻮاع ﯾﮏ ﺳﺎﻟه و دو ﺳﺎﻟه در ﭘﺎﺋﯿﺰ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮﺗه در اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﻠﻤه ﭼﻮب ﻧﺮم اﻧﻮاع ﭼﻨﺪﺳﺎﻟه از ﺷﺎﺧﺴﺎره ھﺎی ﺑﺪون ﮔﻞ در اواﺧﺮ ﺑﮭﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
ایمیل
نظر
 
 
logo-samandehi
گروه بندی محصولات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدیدترین اخبار
اولین نفری باشید که مطلع می شوید
گواهینامه ها
بانک ملت logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رام گل می باشد و هرگونه کپی پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت : ایران طراح